(toggle venster links-boven voor opgave inhoud)

 


LEZINGEN-ARTIKELEN BESCHIKBAAR:

1. HOE JE EEN DROOM WERKELIJKHEID MAAKT

 2.  HET STAPPENPLAN(2020) OM JE DROOM WERKELIJKHEID TE MAKEN

3. STAATSOLIE-DE REALISATIE VAN EEN DROOM

4. DE BACKSTORY BIJ DE REALISATIE VAN DE DROOM

5. JHARAP2010-STAATSOLIE REALIZATION OF A DREAM

6. Natin2017 Droom, Belang, Realisatie Obstakels en Bezieling

7. Motivatie Presentatie Rotary Students Excellence Award VOJ-LBO 2017

8. 2018 Motivatie Rotary VOJ Students Excellence Award Programma

9.. Video met Eddie Jharap van Thersa
     kinderjaren, school, dramatische gebeurtenis, studie en STAATSOLIE
     https://www.youtube.com/watch?v=bjBC9TckAaI&feature=youtu.be

 

(Korte introductie hieronder. Om in te kijken: klikken op de ondersteepte titel)

Art. 1 - HOE JE EEN DROOM WERKELIJKHEID MAAKT

Deze lezing heb ik in 2012 geschreven en is bestemd voor VOJ en VOS scholen. Ik heb 5.000 exemplaren laten drukken om naar alle schoolbibliotheken in Suriname een aantal te sturen. In deze lezing vertel ik over het belang van de school, het hebben van een droom en bezieling om die droom werkelijkheid te maken. Ik vertel ook over mijn schoolervaringen als kind van boiti. Ik zeg: “Als deze kleine koeli boi uit boiti ondanks de vele obstakels die hij heeft ondervonden, zo’n groot bedrijf als Staatsolie heeft kunnen opzetten, dan kun jij ook je droom werkelijkheid maken". Ik bespreek de volgende onderwerpen: 1. Het belang van de school; 2. Het belang van een droom; 3. Het ontstaan van mijn eerste droom; 4. De ontwikkeling van mijn droom; 5. De bezieling om je droom werkelijkheid te maken; 6. Een stappenplan om je droom te beschrijven.

Art. 2 - STAPPENPLAN - VOOR DE REALISATIE VAN JE DROOM

Het stappenplan is een leidraad in een 6-tal punten,  die je kunt gebruiken om je nog vage droom of doel voor de toekomst, scherper in beeld te brengen. Je gaat de weg die je nog moet afleggen, vanaf waar je nu bent tot je doel of droom, moeten beschrijven en wordt gedwongen om na te denken over de (geld)middelen die je daarbij nodig zult hebben. Met zo'n stappenplan kun je de voorbereiding beter in de hand nemen en alles wat je daarna doet steeds in relatie met je droom overwegen.

Art. 3 - STAATSOLIE-DE REALISATIE VAN EEN DROOM 

Deze lezing heeft als ondertitel: STAATSOLIE-EEN MODEL VOOR DE ONTWIKKELING VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN IN SURINAME. Ik schreef deze lezing in 2010 op uitnodiging van de NRC-Handelsblad Academie die een reis voor een groep lezers naar Suriname had georganiseerd. De ontvangst van deze lezing was overweldigend en velen die het daarna gelezen hadden, vroegen mij om de lezing ook naar de scholen en de universiteit te brengen. Ik heb de tekst een beetje aangepast en 5.000 exemplaren laten drukken en die over de onderwijsinstellingen verspreid. De uitgave was opgedragen aan "De jeugd en jonge ondernemers van Suriname". In deze lezing heb ik een aantal factoren die bepalend zijn geweest voor het succes van Staatsolie besproken: 1. De noodzaak om een nationaal bedrijf voor de olie-industrie op te zetten. 2. Noodzaak van bezieling en leiderschap bij de opbouw van het bedrijf. 3 De toegepaste ontwikkelingsstrategie.  4. Het verkrijgen van de noodzakelijke technische -, operationele - en management expertise en investeringskapitaal om een niet traditioneel bedrijf op commerciële basis, in nationaal eigendom en beheer op te zetten.
Voor onze ontwikkeling en vooruitgang hoeven wij de handen niet op te houden. Wij moeten en kunnen zelf aan de slag gaan. Het bezit van technische - en operationele kennis en kapitaal is niet doorslaggevend. In de eerste plaats moet er "bezieling" zijn en bereidheid tot hardwerken en brengen van offers indien nodig om de droom te realiseren. Er moet "vertrouwen in eigen kunnen" zijn. Ik heb gemerkt dat als je verschrikkelijk hard en met groot doorzettingsvermogen aan je droom werkt, er van vele kanten hulp wordt aangeboden. Zo is het bij Staatsolie gebeurd en kan elders ook gebeuren als je dit gedragspatroon volgt....  

Art.4 - DE BACKSTORY BIJ DE REALISATIE VAN DE DROOM STAATSOLIE

Na de publicatie van "Staatsolie-Realisatie van een droom", kreeg ik een aantal indringende vragen van lezers:
1. Hoe is het “vertrouwen in eigen kunnen" bij mij ontstaan?  
2. Hoe kon ik dat vertrouwen ook op andere stakeholders, zoals personeel, aandeelhouders (regering), regeringsinstanties, financiers en afnemers overbrengen?
3. Hoe ben ik met het patronage verschijnsel, hoge inflatie en de politieke inmenging bij een staatsbedrijf omgegaan en hoe heb  ik op een integere manier een modern en efficiënt bedrijf in een land met een gebrekkige infrastructuur en zwak bestuur, voorspoedig  kunnen ontwikkelen?

Ik heb toen een vervolg lezing geschreven: Backstory bij de realisatie van een droom (dec.2010). Deze lezing is het persoonlijke verhaal van mij geworden over de achtergronden en gebeurtenissen voor, tijdens en na de oprichting van de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V., STAATSOLIE. In dit verhaal vertel ik over de wijze waarop het zelfvertrouwen bij mij tijdens de kinderjaren is ontstaan en gegroeid. Tijdens mijn studentenperiode kreeg ik een bezieling om iets bijzonders op mijn vakgebied in Suriname te doen waarop de gemeenschap trots zou kunnen zijn. Gedreven door die bezieling, daadkracht en doorzetting, heb ik bij jong en oud, dat “zelfvertrouwen” kunnen overbrengen en een haast unieke organisatie weten op te bouwen waarin de diversiteit van de Surinaamse bevolking goed tot uiting komt. Deze diversiteit in samenstelling van het personeel van Staatsolie noem ik de grootste kracht van het bedrijf. Ik vertel hoe de bekende "dooddoeners" in ontwikkelingslanden zoals: gebrek aan specifieke kennis, gebrek aan ervaring en gebrek aan investeringskapitaal werden opgelost. Ik leg uit op welke manier ik 25 jaar lang het bedrijf heb kunnen loodsen door de bekende gevaren en hindernissen van politieke patronage, deviezen schaarste, politieke en economische instabiliteit  en direkte politieke inmenging in een staatsbedrijf.

Staatsolie is voor mij net een baken in zee om  bezielde jonge ondernemers naar hun doel toe te loodsen. 

Art.5- JHARAP2010-STAATSOLIE REALIZATION OF A DREAM

The English version of STAATSOLIE - De Realisatie van een droom

STAATSOLIE REALIZATION DREAM

Summary: In order to obtain development and prosperity, we cannot continue to have the hands out, but have to work ourselves. Jharap shows with an example from his own, how a descendant from indentured immigrants, born in an illiterate and poor family, have built a non traditional, but technological advanced petroleum company, Staatsolie, almost from scratch, in a politically turbulent small developing country, Suriname, South America. The path was not easy. He had to overcome personal health problems, prejudices of race and culture, and strong disbelief. He did not posses special talents, but had a dream of making something special, not only for him, but something that would benefits the whole nation. In this paper he demonstrates that the ownership of technical expertise and capital in the country are not the main determining factors for development. Most importantly, are commitment, confidence in own abilities, hard work and perseverance to make a dream real. Staatsolie, the national petroleum company provides today, 2010, not only an important economical and technological contribution for the development of Suriname, but has also enriched the country with a well trained national cadre, with practical experience of its own, to promote and to participate in the development of petroleum resources of the country, in such a way that the nation gets a just part of the benefits. Jharap believes that the example of Staatsolie also can be applied to other sectors and in other developing countries as well. He calls this experience: “the Staatsolie Model”. He dedicates this presentation to the Youth and the aspiring entrepreneurs (of Suriname) and hopes that after reading this article, they loudly say: “If that little coolie-boy, from boiti, could build such a company, then I can realize my dream as well”. (Boiti is the neglected back country).

Art 6. Natin2017 Droom, Belang, Realisatie Obstakels en Bezieling

Motivatie presentatie voor Natin-ICT 2017

In augustus 2017 hield ik een motivatie lezing voor een groep studenten van het NATIN. In deze lezing leg ik het belang van een droom of doel voor ons leven uit. Ik vertel over het ontstaan van mijn droom en de omstandigheden van mijn jeugd waarin dat plaats heeft gevonden. Ik vertel over een dramatishe gebeurtenis die tijdens mijn jeugd heeft plaatsgevonden en die een bellangrijke invloed op mij heeft gehad voor wat ik later heb gedaan en ben geworden. Ik bespreek een paar boeken die ik jongelui graag wil aanbevelen. Tenslotte vertel ik een verhaal over “bezieling” die nodig is om een je droom werkelijkheid te maken.