eddie header blue 3d

eddiejharap 

Dr. Eddie S. Jharap

Op deze website heb ik een geselecteerd aantal lezingen geplaatst die ik bij diverse gelegenheden, voor diverse groepen heb gehouden. Deze lezingen zijn ingedeeld in drie groepen:

1. Lezingen voor scholen
2. Lezingen over leiderschap en ondernemerschap
3. Lezingen over diverse onderwerpen
4. Videos over de ontwikkeling van STAATSOLIE

Bij DIVERSEN heb ik ook enkele lezingen van andere personen opgenomen waaraan ik een bijzonder belang toeken. Volledige overzichten van de lezingen zijn te vinden via het MENU aan de TOP van deze WEBpagina. De lezingen kunnen online gelezen, gekopieerd of uitgeprint worden.

  
Op deze pagina breng ik van tijd tot tijd een lezing in de schijnwerper:


2019_Lezing_JCI_EddieJharap_Jeugd_School_Droom_Ervaringen_Ondernemerschap
 

JCI groep 8apr2019

Ondernemerschap is mooi, maar het is zeker niet altijd “rose geur en maneschijn. En niemand kan kuierend naar succes toe lopen”. In deze presentatie bespreek ik de volgende onderwerpen:

Mijn gezin en ontwikkeling van mijn kinderen;
Mijn ouders en mijn kinderjaren;   Mijn eerste droom;   
Een dramatische gebeurtenis in mijn leven;   Mijn Mulo en VWO periode;   Mijn bezieling;   Mijn voorbereiding op Staatsolie;   de oprichting van STAATSOLIE;   Het verkrijgen van vertrouwen bij gezagdragers en publiek;   Vertrouwen van financiële instellingen;  Vertrouwen van afnemers;  Omgaan met patronage;    Omgaan met de vakbond;    Omgaan met inflatie;  en tenslotte: het Omgaan met de politiek.  

0000

VOOR TOEGANG TOT EEN VAN DE GROEPEN:
-> KLIK BOVEN OP EEN VAN DE VENSTERS, NAAR KEUZE

http://www.eddiejharap.com/profiel.html  (update 11 April 2019)