(toggle boven voor andere onderdelen)

VIDEOS

Eddie Vene 25jSOMS

A special video, prepared by Staatsolie as a gift to Eddie Jharap on the occassion of his retirement in December 2005 after leading the Company for 25 years.'A Deam Fulfilled' -Eddie Jharap Retired After 25 Years Leading STAATSOLIE (2005; Nederlands/Dutch).

https://www.facebook.com/eddie.jharap/videos/vb.1175586430/10209865254686114/?type=2&theater

 

 

Video No. 1:  https://www.facebook.com/eddie.jharap/videos/vb.1175586430/10206811035572545/?type=2&theater  (Nederlands/Dutch)
This video: MULTI-WELL PRODUCTION PROJECT was prepared in 1982, showing the first production drilling of wells and installation of facilities in the Tambaredjo oil-field and the official inauguration of Staatsolie's operations by the Government, on 25 November 1982. Five wells were installed with a total production of 250 barrels per day. That day Suriname became an "oil producing country"!

Drilling 82

 

Video No.2: https://www.facebook.com/eddie.jharap/videos/vb.1175586430/10210037242665706/?type=2&theater (Nederlands/Dutch)
The success of every starting company is depending very much from the cash flow it can generate as soon as possible. This video - SURINAAMSE OLIE IN SURINAAMSE INDUSTRIE - was prepared in 1985, showing how Staatsolie managed with much creativity to sell its crude production as fuel oil to the local industry, replacing imports. At that time the initial crude production was very small and there was no petroleun refinery in Suriname. Staatsolie earned the confidence from customers and banks and could expand its operations, step by step.

Crude tests

 

Video No.3: https://www.facebook.com/eddie.jharap/videos/vb.1175586430/10206809309449393/?type=2&theate (Nederlands/Dutch)
Staatsolie made a lot of efforts to support the rice farmers with a cheaper fue-oil: Staatsolie-1500, a special mix of the Saramacca crude and diesel-oil. After harvesting, the rice-grains  have to be dried before it can be stored. Staatsolie worked very close with the godfather of the modern rice industry of Suriname Dr.Ir. Anne van Dijk to develop a save process and economical installation for the use of the Staatsolie-1500. We have a nice video from 1985: STAATSOLIE-1500 IN THE RICE INDUSTRY (Dutch).

annevandijk staatsolie1500

 

Video No.4:  https://www.facebook.com/eddie.jharap/videos/vb.1175586430/10210040947958336/?type=2&theater (Nederlands/Dutch)
10-YEARS CONFIDENCE IN OWN ABILITIES (Dutch). This video was prepared in 1990, showing the results of STAATSOLIE'S 10 (ten) years of pioneering, hard work and above all Confidence in Own Abilities.

10 jaarvertrouwenineigenkunnen

 

 

Video No.5: https://www.facebook.com/eddie.jharap/videos/vb.1175586430/10210069194024470/?type=2&theater  (ENGLISH)

(picture)

20 YEARS OF STAATSOLIE-GROWING THROUGH CONFIDENCE. In year 2000, Staatsolie celebrated its 20th anniversary and had established its self as the largest national company with a well trained cadre, proven and strong organization an a bright future for further expansion and growth. This video was made in English. You will like it...

 

Video No. 6: https://www.facebook.com/eddie.jharap/videos/vb.1175586430/10210046592259440/?type=2&theater

greta-beeld-eddie-2005.jpg - 537.52 KB

 https://www.facebook.com/eddie.jharap/videos/vb.1175586430/10210046592259440/?type=2&theater

Een video presentatie van 25 jaar STAATSOLIE (1980-2005). Over doelstellingen, mijlpalen en toekomstmogelijkheden. Eddie Jharap heeft gewerkt aan de voorbereidingen die geleid hebben to de oprichting van Staatsolie en werd als eerste directeur benoemd. Hij heeft het bedrijf vanaf de optichting in 1980, 25 jaar geleid en vorm gegeven. Eind 2005 ging hij op 62-jarige leeftijd met pensioen. STAATSOLIE was het grootste, en een winstgevende en solide bedrijf van Suriname geworden. Een symbool en getuigenis van het bedrijfsmotto: "VERTROUWEN IN EIGEN. Ook wel de "Trots van de Natie" genoemd. Bij zijn afscheid werd hij door de President van Suriname op het Paleis in een grote ceremonie, bijgwoond door de vele notabelen, familie en gasten uit binnen- en buitenland, gedecoreerd tot "Drager van Grootlint in de Ere-Orde van de Gele Ster".

 

 Video No.7 
2015: KNGMG Van Waterschoot van der Gracht-Penning voor Eddie Jharap 2015

https://www.google.sr/webhp?ie=UTF-8&rct=j#q=YOUTUBE+VIDEO+EDDY+JHARAP

 Het Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap, besloot in 2015 haar meest prestigieuze “Van Waterschoot van der Gracht Penning” aan Eddie Jharap uit te reiken. 

“Ik heb de eer u mede te delen dat u bent voorgedragen voor het verkrijgen van de Van Waterschoot van der Gracht Penning. Met de opbouw van het Staatsoliebedrijf heeft u een uitzonderlijke prestatie geleverd zowel in toegepast-wetenschappelijk als in economisch en maatschappelijke zin. Uw inzet heeft tevens geleid tot het verbeteren van het begrip voor de aardwetenschappen in Suriname. Het KNGMG bestuur heeft ingestemd met de voordracht en derhalve hopen wij de penning aan u te kunnen uitreiken”. 

De Van Waterschoot van der Gracht-penning is het hoogste eerbewijs dat in Nederland aan uitzonderlijk verdienstelijke aardwetenschappers kan worden uitgereikt. De Penning is genoemd naar mr. dr. h.c. W.A.J.M. van Waterschoot van der Gracht (1873-1943), oprichter en eerste voorzitter van het KNGMG en van 1905 tot 1915 Directeur van de Rijks Opsporingsdienst voor Delfstoffen (ROD), de latere Rijks Geologische Dienst. Tevens was deze eminente Nederlandse geoloog één der oprichters van de American Association of Petroleum Geologists (AAPG).

Eddie Kngmg 2015 2

 TEXT SPEECH IN ENGLISH

 http://www.eddiejharap.com/images/LEIDERSCHAPenMANAGEMENT/2015_Some_Experiences_from_Staatsolies_Pioneering_phase.pdf

 Video 9. Interview met Eddie Jharap-lopend door het aardolieveld. eeen zeer informatief vraaggesprek met Thersa Wong Swie San in 2013. Aanbevoelen voor scholieren en Studenten.
https://www.youtube.com/watch?v=bjBC9TckAaI&feature=youtu.be

 10. STAATSOLIE 40YEARS-Video

https://www.facebook.com/1377263075902683/posts/2446416452320668/?vh=e&d=

 

11. STORY OF SUCCESS VAN EDDIE JHARAP (2012) DOOR THERSA WONG SWIE SAN:

  https://www.youtube.com/watch?v=bjBC9TckAaI&feature=youtu.be

 

12. Eddie Jharap, Vertrouwen in Eigen Kunnen: Ouders, gezin, familie, school en droom         Een presentatie voor JCI Urban-Paramaribo

      https://m.youtube.com/watch?v=gp5Q-bsLb2k